Laki sekä suojaa että velvoittaa

Laki sekä suojaa että velvoittaa

 • Asianajaja työoikeudellisiin asioihin neuvoo monissa asioissa

  Asianajajan rooli työoikeudellisissa asioissa on korvaamaton sekä työntekijöille että työnantajille. Työelämän monimuotoisuus ja muuttuva lainsäädäntö tekevät asianajajan asiantuntemuksesta välttämätöntä, jotta oikeudet ja velvollisuudet ymmärretään selkeästi.   Työoikeuden ymmärtäminen Suomessa Maasta riippuen työoikeus kattaa laajan kirjon säädöksiä ja määräyksiä, jotka vaikuttavat työsuhteisiin. Keskeisiä säädöksiä ovat muun muassa työehtosopimukset, työsopimuslaki sekä työaikalaki. Työsuhteen alussa on tärkeää laatia selkeä työsopimus, jossa määritellään työsuhteen ehdot ja velvoitteet. Työaikalaki säätelee työajan pituutta ja lepoaikoja, ja työsopimuslaki määrittää työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet.

 • Lakimies tarjoaa oikeudellista neuvontaa

  Lakimies tai juristi on oikeustieteen ammattilainen, joka toimii oikeudellisten asioiden parissa ja tarjoaa oikeudellista neuvontaa. Juristin rooli on monipuolinen ja voi vaihdella suuresti työtehtävien mukaan. Monet juristit erikoistuvat tiettyihin oikeudenaloihin, kuten rikos-, perhe- tai yritysoikeuteen, kun taas toiset työskentelevät yleisjuristeina, jotka käsittelevät laajempia oikeudellisia kysymyksiä.   Asianajaja edustaa asiakasta oikeudessa Juristien työtehtäviin kuuluu usein asiakkaan edustaminen oikeudessa erilaisissa oikeudenkäynneissä. Tämä voi sisältää valmistelutyötä, kuten todistajien haastatteluja, asiakirjojen laatimista ja todistusaineiston keräämistä, sekä oikeudenkäyntien aikana esiintymistä asiakkaan puolesta.

 • Asianajaja auttaa ongelmatilanteissa

  Juridiikan parissa työskentelevillä on monia ammattinimikkeitä, joista maallikonkin tulisi olla hiukan perillä. Lakimies on juridiikkaa opiskellut ja oikeustieteen loppututkinnon suorittanut henkilö. Hänestä voi käyttää myös termiä juristi. Varatuomari on oikeustieteen maisteri, joka on suorittanut harjoittelujakson tuomioistuimessa. Asianajaja on oikeustieteen maisteri, joka on suorittanut asianajajatutkinnon ja jolla on lisäksi useamman vuoden työkokemus. Oikeusavustaja on oikeustieteen maisteri, joka työskentelee valtion oikeusaputoimistossa. Hänellä voi olla myös asianajajatutkinto. Oikeudenkäyntiavustaja on henkilö, joka niin ikään on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon ja tämän lisäksi hänelle on erikseen myönnetty avustajan työhön erillinen lupa, jonka kriteereitä ovat muun muassa riittävä perehtyneisyys ja rehellisyys.

 • Perunkirjoitus – mitä kaikkea täytyy muistaa hoitaa, kun läheinen kuolee

  Läheisen kuoleman jälkeen täytyy selvittää monta asiaa. Sen lisäksi, että täytyy kertoa kuolemasta perheelle ja ystäville, täytyy myös ilmoittaa kuolemasta useisiin eri paikkoihin. Viranomaiset välittävät tiedon kuolemasta moniin paikkoihin, mutta kannattaa ilmoittaa kuolemasta myös itse kaikille tärkeille tahoille. On hyvä ottaa selvää, mitkä kaikki asiat täytyy tehdä mahdollisimman pian ja mitkä asiat voi hoitaa seuraavien viikkojen ja kuukausien kuluessa. Tällä kertaa blogissa on aiheena läheisen kuolema, perunkirjoitus ja mitä kaikkea täytyy muistaa hoitaa, kun läheinen kuolee.

 • Asianajaja pysyy puolueettomana rikostapauksissakin

  Oikeusoppinut, joka ajaa asiakkaansa etuja, on nimeltään asianajaja. Korkeamman oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneista toimii asianajajina noin kymmenen prosenttia. Heillä on erillinen asianajajatutkinto ja Suomessa heidän on kuuluttava asianajajaliittoon. Erikoistumisalueet Oikeusavustajana toimiminen vaatii asianajajatutkinnon, mutta se ei vaadi pitkää, vähintään neljän vuoden työkokemusta, toisin kuin asianajajana toimiminen. Asianajajaksi haluava juristi on usein kiinnostunut paitsi tietysti asiakkaansa oikeuden ajamisesta, myös lain kulkua noudattavasta oikeusprosessista. Suomen asianajajaliiton yhtenä toimintatavoitteena on vaikuttaa lainsäädäntöön oikeusvaltioperiaatteen puolustamisen puitteissa.

2024© Laki sekä suojaa että velvoittaa
minusta
Laki sekä suojaa että velvoittaa

Lait sekä rajoittavat että suojaavat elämäämme. Heti kun vauva syntyy maailmaan, häntä suojaavat monet lait ja ihmisoikeudet, jotka on määritelty laissa. Elämän varrella kohtaamme tilanteita, joissa laki suojaa tekemisiämme. Mutta on hyvä tuntea myös laissa määritellyt velvollisuudet. Tervetuloa lukemaan blogitekstejä, jos laissa määrätyt oikeudet ja velvollisuudet kiinnostavat tai ovat elämässäsi juuri nyt erityisen ajankohtaisia. Lakipalveluita tarjoavat asianajajien lisäksi myös esimerkiksi pankit. Niiden sivuilla saattaa olla luetteloita erilaisissa elämäntilanteissa tarvittavista lakiasiakirjoista tai jopa itse asiakirjoja tulostettaviksi. Lakineuvontaa tarjoavat pankkien lisäksi monet muutkin tahot, kuten esimerkiksi kuluttajaliitto ja kiinteistöliitto. Se, minkä tahon puoleen on käännyttävä, riippuu siitä, millaista lakineuvontaa tarvitsee. Antoisia ja kenties opettavaisiakin lukuhetkiä blogin parissa. Rakentavat kommentit ovat tervetulleita.

Kategoriat