Laki sekä suojaa että velvoittaa

Laki sekä suojaa että velvoittaa

Asianajaja pysyy puolueettomana rikostapauksissakin

Louis Dean

Oikeusoppinut, joka ajaa asiakkaansa etuja, on nimeltään asianajaja. Korkeamman oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneista toimii asianajajina noin kymmenen prosenttia. Heillä on erillinen asianajajatutkinto ja Suomessa heidän on kuuluttava asianajajaliittoon.

Erikoistumisalueet

Oikeusavustajana toimiminen vaatii asianajajatutkinnon, mutta se ei vaadi pitkää, vähintään neljän vuoden työkokemusta, toisin kuin asianajajana toimiminen. Asianajajaksi haluava juristi on usein kiinnostunut paitsi tietysti asiakkaansa oikeuden ajamisesta, myös lain kulkua noudattavasta oikeusprosessista. Suomen asianajajaliiton yhtenä toimintatavoitteena on vaikuttaa lainsäädäntöön oikeusvaltioperiaatteen puolustamisen puitteissa. Tavallisen kansan piirissä tunnetuimpia asianajajien erikoistumisosa-alueita ovat mm. perhe- ja perintöoikeus, kuluttajansuojaoikeus, vero-oikeus, asunto- ja kiinteistöoikeus ja tekijänoikeus. Rikosoikeus on niin ikään tuttu alue, ainakin elokuvista ja kirjoista.

Monisyinen rikosoikeus

Rikosoikeuden piirissä rikokset jaetaan yksityiselämään liittyviin rikoksiin ja elinkeinoelämään ja julkiseen toimintaan liittyviin rikoksiin. Meille televisioviihteestä tuttu tyypillinen rikostapausten asianajaja hoitaa lähinnä väkivalta- ja henkirikoksia. Mutta yksityiselämässäkin tapahtuvien rikosten kirjo on laaja käsittäen esimerkiksi seksuaali- ja ihmiskaupparikoksia, omaisuusrikoksia, kunnianloukkauksia, huumausainerikoksia ja liikennerikkomuksia.

Julkiseen toimintaan liittyviä rikoksia hoidetaan usein isommassa mittakaavassa. Tällaisia saattavat olla esimerkiksi ympäristörikokset, liikesalaisuuksiin liittyvät rikokset, työturvallisuuteen liittyvät rikokset ja yritysten velkasaneeraukset.

Yhteydenotto luotettavaan asianajajaan

Jos vastaan tulee niin hankala tapaus, ettei itsellä ole tietoa miten sitä tulisi selvittää, on viisasta ensin soittaa asianajajaliiton ilmaiseen puhelimeen ja kysyä neuvoa. Vaihtoehtona voi olla yhteydenotto lähimpään viranomaiseen, kun taas joskus lähin asianajaja on oikea ihminen selvittämään tapausta.

Riita-asiassa ensiaskel on puolueeton ja vapaaehtoinen asianajajasovittelu. Sen tavoitteena on saada aikaan sovinto, jonka pohjalta kirjoitetaan sopimus, jota osapuolten on noudatettava. Tämä on usein kaikkein edullisin ja nopein ratkaisu. Aina sovintoa ei kuitenkaan synny, jolloin prosessi etenee oikeusistuimeen.

Rikostapauksissa on hyvä tietää terminologiaa sen verran, että asianomistajaksi kutsutaan henkilöä, joka on rikoksen uhri. Rikoksesta epäilty on puolestaan mahdollinen rikoksen tekijä. Hän pysyy epäiltynä niin kauan, kunnes syyte saa lainvoiman tai kunnes hän vapautuu syytteestä. Epäiltyjä voi olla useampiakin.

Oikeusjutun kuluihin voi hakea valtiolta tietyin ehdoin oikeusapua. Lisäksi jokainen kansalainen voi halutessaan ottaa maksullisen oikeusturvavakuutuksen, joka saattaa olla kotivakuutuksen osana. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy palvelee asiantuntevasti sekä yrityksiä että yksityisiä asiakkaita. 


jaa  

2023© Laki sekä suojaa että velvoittaa
minusta
Laki sekä suojaa että velvoittaa

Lait sekä rajoittavat että suojaavat elämäämme. Heti kun vauva syntyy maailmaan, häntä suojaavat monet lait ja ihmisoikeudet, jotka on määritelty laissa. Elämän varrella kohtaamme tilanteita, joissa laki suojaa tekemisiämme. Mutta on hyvä tuntea myös laissa määritellyt velvollisuudet. Tervetuloa lukemaan blogitekstejä, jos laissa määrätyt oikeudet ja velvollisuudet kiinnostavat tai ovat elämässäsi juuri nyt erityisen ajankohtaisia. Lakipalveluita tarjoavat asianajajien lisäksi myös esimerkiksi pankit. Niiden sivuilla saattaa olla luetteloita erilaisissa elämäntilanteissa tarvittavista lakiasiakirjoista tai jopa itse asiakirjoja tulostettaviksi. Lakineuvontaa tarjoavat pankkien lisäksi monet muutkin tahot, kuten esimerkiksi kuluttajaliitto ja kiinteistöliitto. Se, minkä tahon puoleen on käännyttävä, riippuu siitä, millaista lakineuvontaa tarvitsee. Antoisia ja kenties opettavaisiakin lukuhetkiä blogin parissa. Rakentavat kommentit ovat tervetulleita.

Kategoriat