Laki sekä suojaa että velvoittaa

Laki sekä suojaa että velvoittaa

  • Asianajaja auttaa ongelmatilanteissa

    Juridiikan parissa työskentelevillä on monia ammattinimikkeitä, joista maallikonkin tulisi olla hiukan perillä. Lakimies on juridiikkaa opiskellut ja oikeustieteen loppututkinnon suorittanut henkilö. Hänestä voi käyttää myös termiä juristi. Varatuomari on oikeustieteen maisteri, joka on suorittanut harjoittelujakson tuomioistuimessa. Asianajaja on oikeustieteen maisteri, joka on suorittanut asianajajatutkinnon ja jolla on lisäksi useamman vuoden työkokemus. Oikeusavustaja on oikeustieteen maisteri, joka työskentelee valtion oikeusaputoimistossa. Hänellä voi olla myös asianajajatutkinto. Oikeudenkäyntiavustaja on henkilö, joka niin ikään on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon ja tämän lisäksi hänelle on erikseen myönnetty avustajan työhön erillinen lupa, jonka kriteereitä ovat muun muassa riittävä perehtyneisyys ja rehellisyys.

  • Asianajaja pysyy puolueettomana rikostapauksissakin

    Oikeusoppinut, joka ajaa asiakkaansa etuja, on nimeltään asianajaja. Korkeamman oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneista toimii asianajajina noin kymmenen prosenttia. Heillä on erillinen asianajajatutkinto ja Suomessa heidän on kuuluttava asianajajaliittoon. Erikoistumisalueet Oikeusavustajana toimiminen vaatii asianajajatutkinnon, mutta se ei vaadi pitkää, vähintään neljän vuoden työkokemusta, toisin kuin asianajajana toimiminen. Asianajajaksi haluava juristi on usein kiinnostunut paitsi tietysti asiakkaansa oikeuden ajamisesta, myös lain kulkua noudattavasta oikeusprosessista. Suomen asianajajaliiton yhtenä toimintatavoitteena on vaikuttaa lainsäädäntöön oikeusvaltioperiaatteen puolustamisen puitteissa.

2023© Laki sekä suojaa että velvoittaa
minusta
Laki sekä suojaa että velvoittaa

Lait sekä rajoittavat että suojaavat elämäämme. Heti kun vauva syntyy maailmaan, häntä suojaavat monet lait ja ihmisoikeudet, jotka on määritelty laissa. Elämän varrella kohtaamme tilanteita, joissa laki suojaa tekemisiämme. Mutta on hyvä tuntea myös laissa määritellyt velvollisuudet. Tervetuloa lukemaan blogitekstejä, jos laissa määrätyt oikeudet ja velvollisuudet kiinnostavat tai ovat elämässäsi juuri nyt erityisen ajankohtaisia. Lakipalveluita tarjoavat asianajajien lisäksi myös esimerkiksi pankit. Niiden sivuilla saattaa olla luetteloita erilaisissa elämäntilanteissa tarvittavista lakiasiakirjoista tai jopa itse asiakirjoja tulostettaviksi. Lakineuvontaa tarjoavat pankkien lisäksi monet muutkin tahot, kuten esimerkiksi kuluttajaliitto ja kiinteistöliitto. Se, minkä tahon puoleen on käännyttävä, riippuu siitä, millaista lakineuvontaa tarvitsee. Antoisia ja kenties opettavaisiakin lukuhetkiä blogin parissa. Rakentavat kommentit ovat tervetulleita.

Kategoriat