Laki sekä suojaa että velvoittaa

Laki sekä suojaa että velvoittaa

Asianajaja auttaa ongelmatilanteissa

Louis Dean

Juridiikan parissa työskentelevillä on monia ammattinimikkeitä, joista maallikonkin tulisi olla hiukan perillä. Lakimies on juridiikkaa opiskellut ja oikeustieteen loppututkinnon suorittanut henkilö. Hänestä voi käyttää myös termiä juristi. Varatuomari on oikeustieteen maisteri, joka on suorittanut harjoittelujakson tuomioistuimessa. Asianajaja on oikeustieteen maisteri, joka on suorittanut asianajajatutkinnon ja jolla on lisäksi useamman vuoden työkokemus. Oikeusavustaja on oikeustieteen maisteri, joka työskentelee valtion oikeusaputoimistossa. Hänellä voi olla myös asianajajatutkinto. Oikeudenkäyntiavustaja on henkilö, joka niin ikään on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon ja tämän lisäksi hänelle on erikseen myönnetty avustajan työhön erillinen lupa, jonka kriteereitä ovat muun muassa riittävä perehtyneisyys ja rehellisyys.

Rikoksesta epäillyn oikeudet

Jos joku on epäiltynä rikoksen tekemisestä, hänellä on lain mukaan joitakin oikeuksia. Hänellä on oikeus ottaa itselleen puolustaja, joka voi olla rikostapausten asianajaja. Epäillyn varallisuudesta ja tilanteen taustoista riippuen hänelle voidaan myöntää oikeusavustaja. Samoin asianomistaja voi saada tuekseen oikeudenkäyntiavustajan. Oikeusapua voi myös saada jo, kun rikos on vasta esitutkintavaiheessa. Mikäli varallisuus tai muut taustat eivät tue valtion oikeusavustajan myöntämistä, on jokaisella aina oikeus palkata itselleen rikostapausten asianajaja, joka toimii päämiehensä eli asiakkaansa edun mukaisesti.

Tilanteita, joissa asianajajaa tarvitaan
Oikeudellista neuvontaa ja avustusta tarvitaan toki muissakin elämäntilanteissa kuin rikostapauksissa. Ja nämä muut tilanteet ovat paljon tavanomaisempia kuin rikostapaukset. Joskus toki voi käydä niinkin, että selvitetään esimerkiksi avioerotapausta, ja taustalta saattaa löytyä myös vaikkapa talousrikoksen piiriin kuuluva teko. Tällöin pätevä asianajaja saattaa kuitenkin ottaa hoidettavakseen koko tapauksen, vaikka prosessi laajeneekin käsittämään perheoikeuden lisäksi myös rikosoikeutta.

Yksi tavallisimmista tilanteista, joissa asianajajaa tarvitaan, on perinnönjako. Etenkin jos on kyseessä isompi perintö ja tiedossa on useita perillisiä, voi olla viisasta heti alkuunsa palkata asiaa hoitamaan kokenut asianajaja. Tällöin vältytään perillisten väliseltä epäluottamukselta ja kenties hankalilta tilanteilta. Hyvä asianajaja toimii siten, että hän herättää luottamusta kaikissa osapuolissa.

Asianajajasovittelussa asianajaja koettaa neuvotella osapuolten välille sovinnon. Tästä sovinnosta kirjoitetaan erillinen sopimus, jota kaikkien on noudatettava. Sovitteluratkaisu on usein kaikkein edullisin ja nopein menettely. Jos sovintoa ei synny, prosessi joudutaan siirtämään oikeusistuimeen.
Oikeusjutun kuluihin voi hakea valtiolta oikeusapua. Kotivakuutuksen osana oleva maksullinen oikeusturvavakuutus on myös hyvä varotoimi mahdollisten oikeudellisten kulujen kattamiseksi.


jaa  

2023© Laki sekä suojaa että velvoittaa
minusta
Laki sekä suojaa että velvoittaa

Lait sekä rajoittavat että suojaavat elämäämme. Heti kun vauva syntyy maailmaan, häntä suojaavat monet lait ja ihmisoikeudet, jotka on määritelty laissa. Elämän varrella kohtaamme tilanteita, joissa laki suojaa tekemisiämme. Mutta on hyvä tuntea myös laissa määritellyt velvollisuudet. Tervetuloa lukemaan blogitekstejä, jos laissa määrätyt oikeudet ja velvollisuudet kiinnostavat tai ovat elämässäsi juuri nyt erityisen ajankohtaisia. Lakipalveluita tarjoavat asianajajien lisäksi myös esimerkiksi pankit. Niiden sivuilla saattaa olla luetteloita erilaisissa elämäntilanteissa tarvittavista lakiasiakirjoista tai jopa itse asiakirjoja tulostettaviksi. Lakineuvontaa tarjoavat pankkien lisäksi monet muutkin tahot, kuten esimerkiksi kuluttajaliitto ja kiinteistöliitto. Se, minkä tahon puoleen on käännyttävä, riippuu siitä, millaista lakineuvontaa tarvitsee. Antoisia ja kenties opettavaisiakin lukuhetkiä blogin parissa. Rakentavat kommentit ovat tervetulleita.

Kategoriat